تبلیغات
Depressive Doom Metal - مطالب Shining
I Found, everything I want, in DoOm Metal

سفر شمال :)

دوشنبه 21 مرداد 1392
جاده اسالیم - خلخال

هر چی باشه داریم میریم شمال
منم هیجان زده شدم خب
مثه آهنگ زیر

Shining - Lat Oss Ta Allt Fran Varandra

دانلود

اگه دوس داشتین بدونین شمال چی شد برید ادامه ی مطلب
(عکس ها رو هم خودم گرفتم)>> ادامه مطلب | نظر