تبلیغات
Depressive Doom Metal - مطالب Depressed Mode
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Depressed Mode - A Sigh

شنبه 27 مهر 1392


Depressed Mode یک بند فنلاندی می باشد که سال 2005 توسط Ossy Salonen تشکیل شد. در ابتدا بند به صورت یک نفره بود، اما رفته رفته که آهنگ ها مورد توجه قرار گرفت، اوسی به ناچار مجبور شد تا اعضای جدیدی رو به گروه اضافه کنه.
آلبوم اولشون رو سال 2007 بیرون دادند و این آهنگ از آلبوم دومشون انتخاب شده که برای سال 2009 می باشد.


Depressed Mode - ... For Death


دانلود


>> ادامه مطلب | نظر