تبلیغات
Depressive Doom Metal - Judas Priest - Angel
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Judas Priest - Angel


خب امروز
فک کنم ناخواسته
یکی رو اذیت کردم، قصد بدی نداشتم. اگه الان داری اینو می خونی ... معذرت می خوام.
این آهنگ رو برای اون گذاشتم.
واقعا یه فرشتس :)

آهنگ "فرشته" رو از آلبوم Angel Of Retribution بند Judas Priest  انتخاب کردم. این بند هوی متال سال 1969 توی بیرمنگام انگلستان تشکیل شده و تا حالا فک کنم 17 - 18 تا آلبوم بیرون دادن.
زیاد توضیح نمیدم. برین ادامه مطلب و لیریک رو به همراه ترجمه ببینید.


Judas Priest - Angel


دانلود


Angel
فرشتهAngel
آه ای فرشته ی من

Put sad wings around me now
مرا در پناه بالهای غمگینت بگیر
Protect me from this world of sin
و از این دنیای پر از گناه در امان دار

So that we can rise again
تا دیگر بار بتوانیم اوج گیریمOh angel,
آه ای فرشته

We can find our way somehow
ما می توانیم راه خویش را بیابیم
Escaping from the world we're in
تا از این دنیایی که در آن اسیریم رهایی یابیم

To a place where we began
جایی رسیم که دوباره همه چیز را از سر گیریم

And I know we'll find
میدانم که مسیرمان را خواهیم یافت

A better place and piece of mind
جایی بهتر با خیالی آسوده تر

Just tell me that it's all you want
فقط بگو که این تمام آنچیزیست که می خواهی

For you and me
برای ما، برای جفتمان


Angel won't you set me free
مرا رها نکن

Angel,
ای فرشته ی من
Remember how we chased the sun
به یاد داری چگونه به دنبال خورشید بودیم

Then reaching for the stars at night
تا به ستارگان شب رسیدیم

As our lives had just begun
درست هنگامی که زندگیمان آغاز شد

When I close my eyes
چشمانم را که می بندم

I hear your velvet wings and cry
بالهای مخملی و گریه هایت را حس می کنم

I'm waiting here with open arms
با آغوشی باز منتظرت هستم

Oh can't you see
آه، آیا نمی بینی؟

Angel shine your light on me
ای فرشته ی من، نورت را بر من بتابان


Angel we'll meet once more I'll pray
دعا می کنم، می دانم که دیگر بار به هم خواهیم رسید

When all my sins are washed away
آن هنگام که تمامی گناهانم پاک شوند
Hold me inside your wings and stay
مرا در پناه بال هایت بگیر و بمان

Angel take me far away
مرا با خودت به دور دست ها ببر


Put your sad wings around me now
اکنون مرا در آغوش بال هایت بگیر

Angel take me far away
مرا به دوردست ها ببر
Put sad wings around me now
مرا در آغوشت بگیر

So that we can rise again
تا دیگر بار اوج گیریم

Put sad wings around me now
مرا در آغوشت بگیر

Angel take me far away
و به دوردست ها ببر

Put sad wings around me now
مرا در آغوش بگیر

So that we can rise again
تا دیگر بار رهایی یابیم

>> | نظر