تبلیغات
Depressive Doom Metal - Remembrance - Thief of Light
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Remembrance - Thief of Light

دوشنبه 6 آبان 1392


Remembrance  یا «یادگاری» ، یه بند Funeral Doom/Death Metal هست که توسط Carline Van Roos و Matthieu Sachs که هر دو اعضای بند Lethian Dreams بودند تشکیل شد.

از سال 2004 کارشون رو شروع کردن و تا الان 4 تا آلبوم منتشر کردن که این آهنگ رو از آلبوم Silencing the Moments سال 2008 واستون انتخاب کردم.

لیریک و ترجمه هم مثل همیشه ادامه ی مطلب گذاشتم براتون.


Remembrance - Silencing the Moments


دانلود
Thief of Light
رباینده‌ی روشنایی


See me as the endless hall
مرا میبینی؟ همچون تالاری بی انتها
I am your thief of light
من رباینده‌ی روشنایی‌هایت هستم

Your path hasn't make it through
راه تو به هیچ جایی نرسیده

Now lone and red
اکنون تنها و آغشته به خون هستی

The curse of enlightenment
این نفرین روشن فکریست

Hate me, with the strength of your apathy
با تمام بی عاطفگیت از من متنفری

I will never, never leave
اما من هرگز، هرگز تورا ترک نخواهم گفت


You play for fools
تو بازیچه‎‌ی احمقان شدی
Tortured by daylight pleasure
از لذت و شهوت روز زجر کشیدی

Beating your sickest thoughts
و ناخوشترین افکارت را سرکوب کردی

The dawn shall fade
اما بدان که سپیده دم محو خواهد شد

I am the dissolutions, your disillusions
من نماد پوچیِ زندگی ات هستم، من برایت رهایی از وهم و خیال هستم


Dried, withered tears
اشک های پژمرده و خشک
Such a careless knife
این چنین سلاح بی قیدی

Dried, withered tears
اشک های پژمرده و خشک

Such a careless knife
این چنین نیشتر بی دقتی


I am your thief of light
من رباینده‌ی روشنایی هایت هستم
I grow like a dead tree
من همچو درختی بی جان، بزرگ می شوم

That time couldn't vanish
زمان نمی تواند نگذرد

You howled cries for sleep
تو برای خوابیدن باید اشک بریزی


I am your thief of light
من رباینده‌ی روشنایی هایت هستم
The curse of enlightenment
این نفرین روشن فکریست

Hate me, with the strength of your apathy
با تمام وجودت از من نفرت داری

Hate me, for I will never leave
متنفر باش، چرا که من تورا ترک نخواهم کرد

RemembranceRemembrance


>> | نظر