تبلیغات
Depressive Doom Metal - DinkyLife.com
I Found, everything I want, in DoOm Metal

DinkyLife.com


چند تا از بچه ها پرسیدن که فیس بوک دارم یا نه؟
تو کامنت ها هم گفتم، دارم ولی خیلی وقت نرفتم فیس بوک :)
راستش با دو تا از دوستام خودمون یه Social Network نوشتیم ، تو مایه های فیس بوک. همیشه اونجا هستم. خیلی کار داره هنوز و صبح تا شب داریم روش کار می کنیم.
خیلی خوشحال می شم اگه بیاین و اونجا با هم در ارتباط باشیم. چند تا از بچه های باحال هم اونجان. داداش بارزام، فرزاد اسلیپ نات و ...
خلاصه، منتظرتونم ؛)

www.dinkylife.com


>> | نظر