تبلیغات
Depressive Doom Metal - Uaral - Despond
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Uaral - Despond

جمعه 26 مهر 1392


دوباره یورآل ... بندی از شهر Curicó ... آمریکای جنوبی ... شیلی ... صدایی برخواسته از روحی آزرده ... نهایت آرامش در طوفان

به جرات می توان گفت زیباترین و بهترین بند Folk Doom دنیا، با صدای بی نظیر Caudal و نوازش های زیبای Aciago بر سازها. سال ها پیش، وقتی این دو دوست کوچک قدیمی، در هوای بارانیِ شدید تصمیم گرفتند برای رفتن به خانه از راه میانبر عبور کنند، در مسیر با پیرمردی برخورد می کنند، پیرمرد گیتاری در دست داشته که رویش حک شده بوده Uaral. این چنین این بند اسم Uaral را به خود گرفت. سالها کاودال و آسیاگو در کنار آن پیرمرد؛ موسیقی، نواختن، شعر و عشق به طبیعت را آموختند. اکنون، بعد از 17 سال، هیچ خبری از آنها نیست. سرانجام این شاهکار چه شده؟

سینگلی که براتون گذاشتم،  هرچند مزین به صدای کاودال نیست، اما همانند دیگر شاهکارهای این بند، فضایی از غم و بیم و امید رو برای آدم می سازه. هیچ جای رسمی ای اشاره نشده که این آهنگ از بند یورال هست، ولی میشه حس کرد که این اثر، جز از دست یورال بر نمیاد.
UaralDespond
دلتنگی، یأس


دانلود
>> | نظر