تبلیغات
Depressive Doom Metal - Skumring - De Glemte Tider
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Skumring - De Glemte Tider

سه شنبه 23 مهر 1392


اوایل تابستون سال 2004 بود، که Vali و Cecilie داشتن در مورد تشکیل یه بند جدید با هم حرف می زدن. همون اولاش مشخص کردن که چه جور بندی می خوان. وکال کلیر، با آهنگی سنگین و ملودیک. پس ناخودآگاه انتخابشون رفت سمت دووم متال :) اسم این بند نروژی Skumring شد که به معنای "سحرگاه" می باشد.

سال 2004 یه دمو بیرون دادن و اولین آلبوم رسمیشون رو سال بعدش یعنی 2005 منتشر کردن. آلبوم  De Glemte Tider  که میشه "هنگام فراموشی".

مثل همیشه لیریک و ترجمه هم ادامه مطلب گذاشتم


Skumring - De Glemte TiderدانلودDe Glemte Tider
هنگام فراموشیdet er nå
når snøen faller tungt
alt liv visner hen
اکنون
که برفی سنگین باریدن گرفته
تمام حیات را، مرگ در انتظار است
 
aldri har de drømt
aldri har de håpet
kun sorgen tynger
هیچگاه رویایی نداشته ام
هیچگاه امیدی نبوده است
تنها غم، که مرا زیر فشار سنگینی‌اش له می کرد
 
sorte skygger
i et grått landskap
intet lys, ingen glede
har berørt disse mørke sinn
سایه های تاریک
در سرزمینی خاکستری
نوری نیست، لذتی نیست
ما خویش به این افکار سیاه دامن زده‌ایم
 
over hvitkledde åser
og i de dype daler
evighetens mørke har falt
برفراز کوه‌های پوشیده از برف
و در اعماق دره‌ها
تاریکی در حال چیره شدن است
 
hvor de mektige graner
engang stod stolte
i tette skoger
(تاریکی فرامیگیرد)
جایی را که روزگاری درختانِ توانمند
با اقتدار در اعماق جنگل
ایستاده بودند
 
og tankene driver
mot de glemte tider
و ذهن می اندیشد
به دوران فراموشی
 
aldri vil de drømme
aldri vil de håpe
igjen
چرا که دیگر
رویایی در کار نیست
دیگر امیدی نخواهد بود

Skumring


Skumring


>> | نظر