تبلیغات
Depressive Doom Metal - فقط برای مئثرادات
I Found, everything I want, in DoOm Metal

فقط برای مئثرادات


نمیدونم الان کجایی یا چیکار میکنی
فقط امیدوارم که مشکلاتت حل شده باشن
منتظر برگشتت هستیم
هممون

آهنگی که گذاشتم از Anathema هست. لیریک و ترجمه هم ادامه مطلب می تونید بخونید


Aanathema - Alternative 4دانلود
Destiny
سرنوشت
I tried to murder the lonely,
سعی کردم تنهایی‌ام را بکشم

Contemplate our mortality.
به مرگ بشریت اندیشیدمInto infinity,
تا ابد

Frozen memory
خاطرات یخ زده و فراموش شده


Wipe the tears from yesterday,
اشک های دیروز را پاک کن

A time for change, take the pain away.
اکنون زمان تغییر است، درد را به فراموشی بسپار


Angel, my destiny,
ای فرشته، ای سرنوشت من

Can you feel me?
آیا مرا درک می کنی؟>> | نظر