تبلیغات
Depressive Doom Metal - Nortt - Hedengangen
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Nortt - Hedengangen


این پست رو فقط به خاطر آبجی مریم می زارم
می دونم که این آهنگ رو خیلی دوس داره

یه آهنگ دیگه از نورت
صدایی از اعماق تاریکی ها
صدای ناقوس هایی که همه چیز رو از ذهنت بیرون می برن و مرگ رو میارن جلوی چشمات

لیریک و ترجمه هم ادامه مطلب گذاشتم واستون


Nortt - Hedengangen


دانلودHedengangen
سرد شدن

Ender med døden
همه چیز با مرگ خاتمه می یابد
Dør med enden
تمامی درها بسته می شوند

Hedengangen
و سرد شدن آغاز میگردد

Tidens klokker ringer
آینده تو را فرا می خواند

Talt er alle dage
روزها را بشمار

Graven døden bringer
که مرگ در انتظار توست


Ender med døden
همه اش با مرگ پایان می پذیرد

Dør med enden
راه برگشتی نخواهد بود

Hedengangen
سرد خواهی شد


Frelst er kun den
آنچه که از تو می ماند

døde i graven
مرده ایست در قبر

Min tid kom et liv for sent
خیلی دیر نوبت من شد

Sort omfavnelse
اما آغوشی تاریک و سیاه

af intetheden
از پوچی مرا فرا گرفت>> | نظر