تبلیغات
Depressive Doom Metal - Accept - Kill the pain
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Accept - Kill the pain


امشب حالم افتضاحه
تازه بعد از 40 روز تنها شدم بالاخره
همه چیزایی که سرم اومده تو این مدت داره دیوونم می کنه امشب
شب بدیه

یه آهنگه هست
قشنگ حس الان منه
لیریک با ترجمه رو هم ادامه مطلب گذاشتم براتون


Accept - Kill the Pain


دانلودKill the pain
درد رو بکشA shadow in an empty doorway... Call your name but no reply
 سایه ای رو تو راهروی خالی میبینم ... صدات می کنم ولی جوابی نمیشنوم
 I still see your face... but there's no trace
 هنوز می تونم صورتت رو تصور کنم ... اما اثری از تو نیست
 Photographs ... no good bye
 کلی عکس ... بدون خداحافظی
 Seems like I must dreaming... but it's all here in black and white
 انگار دارم رویا می بینم ... ولی هنوز هم همه چیز اینجا سیاه سفیدِ

 A hollow, lost and empty feeling
 یه حس خالی و از دست رفته
 They say all wounds are healed in time
 همه میگن که زمان همه چیو درست می کنه
 But I feel worn ... and somehow unborn
 اما من حس می کنم که حبس شدم ... یه جورایی انگار اصلا به دنیا نیومدم
 Every day's an uphill climb
 زندگی هر روز داره سخت تر میشه
 Hanging on just for tomorrow ... but I find it hard to see the light
 ادامه میدم تا فرداها برسن ... اما میدونم که حقیقت تلخه
 I'm just looking for something... to kill the pain tonight
 من فقط دنبال چیزیم که ... درد امشبم رو خاموش کنه

 Yeah we're all looking for something... to kill the pain tonight
 آره، هممون دنبال چیزی هستیم که دردمون رو از بین ببره
 C'mon, we're all looking for something... to kill the pain tonight
چیزی می خواییم که درد امشبمون رو خاموش کنه>> | نظر