تبلیغات
Depressive Doom Metal - Pink Floyd - Hey You
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Pink Floyd - Hey You

دوشنبه 21 مرداد 1392


این آهنگ نه دووم متال و نه اصلا متالِ. یکی از شاهکارهای گروه Pink Floyd که یک راک فوق العادست. از آلبوم The Wall سال 1979 این بند هست که یکی از بهترین آلبوم هاشونِ.
با این آهنگ خیلی خاطره دارم. یادش بخیر شب امتحان بود. به جای درس خوندن داشتیم با هم لیریک این رو می نوشتیم. سر یکی از جمله ها چقد با هم کل کل کردیم. آخرشم حق با اون بود. دلم برا اون شبا تنگ شده :(
برید ادامه ی مطلب، لیریکی که نوشتیم با ترجمه گذاشتم براتون

Pink Floyd - Hey You


دانلودHey You
هی تو


 !Hey you
آهای تو
out there in the cold
تویی که بیرون توی سرما وایسادی

getting lonely, getting old
تنهایی و داری پیر میشی

؟can you feel me
میتونی منو حس کنی؟


Hey you
آهای تو
Standing in the aisles
که توی راهرو ایستادی

with itchy feet and fading smiles
با پاهایی که میلرزند و لبخند هایی که محو می شوند

can you feel me
میتونی من رو حس کنی؟


Hey you
ای تو
don't help them bury the light
برای دفن نور یاریشان نکن

Don't give in without a fight
بدون اینکه بجنگی تسلیم نشو

Hey you! out there on your own
آهای تویی که اون بیرون تنهایی
Sitting naked by the phone
و برهنه کنار تلفن نشستی

would you touch me
منو لمس می کنی


Hey you
آهای تو
with your ear against the wall
با گوش هایی که به دیوار چسبوندی

Waiting for someone to call out
و منتظری که یکی صدات کنه

would you touch me
من رو لمس میکنی


Hey you
هی تو

would you help me to carry the stone
کمکم می کنی تا این سنگ رو ببرم؟
Open your heart
قلبت رو باز کن

I'm coming home
من دارم میام خونه


But it was only fantasy
اما همش خیال بود
The Wall was too high, as you can see
همون طور که می بینی دیوار خیلی بلند بود

No matter how he tried he could not break free
مهم نیست که چقدر تلاش کرد، اون نمی تونه فرار کنه

And the worms ate into his brain
و کرم ها مغزش رو خوردند


Hey you
آهای تو

out there on the road
که بیرون تو جاده ایستادی
Doing what you're told
و داری چیزایی رو که میگفتی انجام میدی

can you help me
می تونی کمکم کنی؟

Hey you! out there beyond the wall
آهای تویی که اون بیرون پشت دیوار هستی

Breaking bottles in the hall
و داری بطری هارو توی هال میشکنی

can you help me
می تونی کمکم کنی؟

Hey you
آهای تو

don't tell me there's no hope at all
به من نگو که هیچ امیدی نیست

Together we stand, divided we fall
ما با هم ایستادگی می کنیم، ولی اگه جدا بشیم سقوط خواهیم کرد>> | نظر