تبلیغات
Depressive Doom Metal - Anathema - Judgement
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Anathema - Judgement


یه آهنگ خیلی زیبا و یه شاهکار از گروه آناتما. دیگه همه این گروه رو میشناسین، لازم نیست معرفی کنم. این آهنگ از آلبوم Judgment سال 1999 این بنده که تو اون سالها مادرشون مرده بود و به همین خاطر هم دو تا آلبوم سالهای 1998 و 1999 اشون خیلی غمگین. من عاشق این بند بودم، ولی جدیدا خیلی سبکشون تغییر کرده، آناتمایی که من دوس داشتم تماما درد و غم و رنج بود توی آهنگ هاش، اما اگه آلبوم جدیدشون رو بشنوید می بینید که چقدر عوض شدن، همش امید و نور و ....
چی بگم والا :| :| :|
لیریک و ترجمه هم ادامه مطلب گذاشتم.

Anathema - Judgement


دانلودJudgement
داوریThe inequity of fate
بی عدالتی سرنوشت
The pains of love and hate
درد عشق و نفرت

The heart-sick memories
خاطرات قلب بیمار

That brought you to your knees
که تورو به زانو در میارن

And the times when we were young
و زمانی که جوان بودیم
When life seemed so long
وقتی که زندگی طولانی تر به نظر می رسید

Now you are left alone
حالا تنها رها شده ای

Where did it all go wrong
جایی که همه چیز اشتباه است

Day after day
هر روز
You burned it all away
همه اش را به آتش کشیدی

(and it's too late)
خیلی دیره


All the hate that feeds your needs
تمام نفرتی که نیازهات رو بیشتر می کنه
All the sickness you conceive
تمامی بیماری و دردی که می تونی درک کنی

All the horror you create
تمام ترسی که ایجاد میکنی

Will bring you to your knees
تو رو به زانو خواهند کشید>> | نظر