تبلیغات
Depressive Doom Metal - Shape of Despair - Angels of Distress
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Shape of Despair - Angels of Distress


Shape of Despair یه بند Funeral Doom Metal فنلاندیِ که سال 1995 با اسم Raven تشکیل شد ولی بعد ها یعنی در سال 1998 اسم گروه رو به اسم فعلی تغییر دادن. همون طور که از اسم گروه هم معلومه تم آهنگ هاشون بیشتر در زمینه ی خودکشی، تنهایی، بیگانگی، نابودی خود و درد هست. 
آهنگی که براتون گذاشتم از آلبوم Angels of Distress سال 2001 این بند می باشد. 


Shape of Despair - Angels of Distress


دانلودAngels of Distress
فرشتگان اندون و پریشانی


Come closer for myself
به خاطر من نزدیک تر بیا

And let your angels fly away
و اجازه بده فرشتگانت به دور دست ها پرواز کنند و بروند
As I am forgiven by them
Mine angels
همان طور که فرشته های من، من را بخشیدند


Feel mine cleansing touch
لمس تطهیر بخش من را حس کن

Fall through your worlds
از میان دنیای خودت بیا اینجا
Fall
Onto me
سقوط کن بر روی من


Let me caress you
اجازه بده نوازشت کنم

Let me take you through mine worlds
بگذار تو را با دنیای خودم آشنا کنم
Let them (mine angels) taste you with this night,
اجازه بده فرشتگان من امشب تو را بچشند

With this tongue of this might
با زبان این قدرت و توانایی


Perish... onto us
بر روی ما نابود شو

Feel your mind weaken, your cold body withered
ذهن خودت را ضعیف تر و بدن سردت را پژمرده و نحیف حس کن  
Let us... take you far of this night
اجازه بده تو را امشب به دور دست ها ببریم

Far away within distress to die
دور به درون پریشانی و اندوه برای مرگ


>> | نظر