تبلیغات
Depressive Doom Metal - Desire - Dark Angel Bird
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Desire - Dark Angel Bird


یه گروه ناشناس و فوق العاده که آقا بارزام معرفی کرده و دستش خیلی درد نکنه. البته فقط معرفی نکرده، بلکه زحمت کشیده و کلی لیریک با ترجمه از این گروه برام فرستاده. ترجمه هاشم عالین.
Desire  یه گروه جدید موسیقی هست که توسط Johny Jewel تشکیل شده. وقتی جانی به مونترال رفته بود با Meagan Louise آشنا شد و فهمید که مگان همون صدای خاص و محشری که برای آهنگ هاش لازم داره. از اون به بعد گروهشون جون تازه ای به خودش گرفت و الان هم گروه سه تا عضو اصلی داره:

(Megan Louise(vocals and synthesizer
(Johnny Jewel (guitar & synthesizer
(Nat Walker (drums


Desire - Dark Angel BirdدانلودDark Angel Bird
پرنده ی فرشته ی تاریکThrough the night... All night long
A tragic croaking can be heard
The voice of an angel keeps calling
An angel with a bleeding soul is falling

در امتداد شب ... تمام طول شب
قارقار غم انگیزی را می توان شنید
صدای فرشته ای هچنان صدا می زند
یک فرشته با روحی خونین در سقوط است 


Dark angel of melancholy
I am a cold tear of misanthropy
Dark angel of suffering
I'm an angstfull whining

فرشته ی تیره ی افسردگی
من قطره اشکی سرد از انسان ستیزی هستم
فرشته ی تیره ی رنج
من ناله ای سراسر بیم و هراسم


You rant poems of pain
In a bitting elegy
Deep red is the color
Of your boundless agony

شعرهای یاوه ی تو از درد
در مرثیه ای طعنه آمیز
قرمز تیره همان رنگی ست
که غم های بی اندازه ات دارد


Dark angel of melancholy
I am a cold tear of misanthropy
Dark angel of suffering
I'm an angstfull whining
An angstfull... An angstfull whinning

فرشته ی تیره ی افسردگی
من قطره اشک سرد انسان ستیزی هستم
فرشته ی تیره ی رنج
من ناله ای سراسر بیم و هراسم


Dark angel bird
پرنده ی فرشته تاریک

The sadness in your chant
is my own grief
a mournful melt of tears
which arises as nightfalls

دل تنگی در سرود تو
اندوه من است
گداز داغدار اشک هایی
که شبانگاه برخاسته اند

In your eyes
I behold the eyes of a soul
A soul with a bleeding heart
and nobody's love

در چشمانت
چشمان یک روح را نظاره می کنم
روحی با یک قلب خونین
و عشق هیچ کس...

My existence depends on yours
My... My soul is as yours
For... For you I cry
In the cold bare night

وجود من به تو بسته است،
روح من همان روح توست
برای توست که می گریم
در این شب برهنه و سرد


Take me beyond infinity
In your moonlight wings
I want to cry out a last scream
I want to fall asleep and dream

مرا به آنسوی بی نهایت ببر
سوار بر بالهای مهتاب خود
می خواهم آخرین فریاد را سردهم
می خواهم به خواب و رویا فرو روم


I am... I am the Dark Angel Bird
A poet of tragedies

من ... من پرنده ی فرشته ی تیره ام
شاعر تراژدی ها

I am the Dark Angel Bird
I am the Dark Angel Bird
I am the Dark Angel Bird

من ... من پرنده ی فرشته ی تیره ام

Scratch with your deadly claws
Pounce well on, on my chest
Burial ground for autumnal invocations
Sanctuary for a broken love

با پنجه های مرگ بارت بخراش
خوب بر سینه ام چنگ بزن
گورستانی برای نیایش های پاییزی
جان پناهی برای عشق شکست خورده


Selfless I call for you
My soul bleeds for yours
For you I die
For you I die
In the cold
In the cold
In the cold bare night

رها از خویش تو را صدا می زنم
روح من برای روح تو خون ریزان است
برای تو جان می دهم
می میرم
در شبی
سرد و عریان


In the cold bare night... In the cold bare night

در شبی برهنه و سرد... در شبی برهنه و سردبا تشکر از آقا Burzzum بابت ترجمه


>> | نظر