تبلیغات
Depressive Doom Metal - Agalloch - Limbs
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Agalloch - Limbs


قول داده بودم به خاطر داداش علی یه آهنگ از Agalloch آپ کنم. من زیاد Agalloch گوش ندادم، برا همون نمی دونم کدوم یکی از آهنگاش شاهکاره. البته مطمئنم گروهی که داداشم دوسش داره 100% همه آهنگاش شاهکاره. این آهنگی که الان گذاشتم به دلم نشسته، امیدوارم شما هم خوشتون بیاد.
شانزده ساله که گروه Agalloch با ترکیب چندین سبک ، سبک متفاوتی رو پدید آورده که فضای آهنگ ها بیشتر در مورد نگرانی برای بشریت، نگرانی برای طبیعت، مرگ و از دست دادنه.
اگه آهنگ خوبی از Agalloch سراغ دارین لطفا منو بی نصیب نزارین. طبق معمول لیریک و ترجمه هم ادامه مطلب گذاشتم.


Agalloch - LimbsLimbs
اعضاThe texture of the soul is a liquid
That casts a vermillion flood
From a wound carved as an oath
It fills the river bank a sanguine fog

روح بافتی مایع مانند دارد

که سیلی از خون را
از زخمی که برای سوگند ایجاد شده به راه می اندازد
روح، ساحل رودخانه را با مه ای سرخ رنگ می پوشاند


These arms were meant to be lost
Hacked, severed and forgotten

از اول هم قرار بود که این بازوان از دست بروند

بریده شده، قطع شده و فراموش شوند

The texture of time is a whisper
That echoes across the flood
Its hymn resonates from tree to tree
Through every sullen bough it sings

زمان بافتی زمزمه مانند دارد

که از میان سیل شنیده میشود
سرود آن در میان درختان می پیچد
از میان تمامی درختان عبوسی که آن سرود را می خوانند


These boughs were said to be lost
Torn, unearthed and broken

قرار بود که این درختان نابود شوند

تکه تکه شده، پیدا شده و شکسته شوند

Fear
ترس

Earth to flesh, flesh to wood
Cast these limbs into the water
Flesh to wood, wood to stone
Cast this stone into the water 


از زمین گرفته تا گوشت، از گوشت گرفته تا چوب

تمامی اینها را به آب بینداز

از گوشت گرفته تا چوب، از چوب گرفته تا سنگ

این سنگ را در آب بینداز


Agalloch

Agalloch

Agalloch

Agalloch


>> | نظر