تبلیغات
Depressive Doom Metal - Daylight Dies - In The Silence
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Daylight Dies - In The Silence


اینقد تو هاردم آهنگ دارم که بعضی هاشونو تا حالا اصن نشنیدم. امروز داشتم یه نگاهی بهشون مینداختم که این آهنگ حس خاصی بم داد. یه آهنگ از گروه Daylight Dies. این گروه سال 1996 توسط Barre Gambling و Jesse Haff تو کارولینای شمالی تشکیل شد. اولین آلبومشون رو که Idle بود سال 2000 بیرون دادن، بعد از اون هر دو سال یه آلبوم دادن.
آهنگ In The Silence از آلبوم No Reply سال 2002 این بند هستش. آهنگ خیلی خوبیه. حتما گوش کنید. من که خوشم اومد ازش. لیریک و ترجمه رو هم ادامه ی مطلب می زارم.


Daylight Dies - In The Silence


دانلود

دانلود
 


In The Silence
در سکوتNow in this silence
اکنون در این سکوت
This silence of my life
این سکوت زندگی من
Empty words
کلمات پوچ و بی معنا
Fall
سقوط
Though this sound
Like falls dead leaves
این صدای سکوت مثل صدای افتادن برگ های مرده است
I float down this stream
من در این ماجرا شناور شده ام
Waiting
منتظرم
For the waters
برای آب
To drown me
تا مرا در خود غرق سازد
Why can I never say
چرا هیچ وقت نمی توانم بگویم
What must be said
چیزی را که باید گفته شود
Am I too afraid
آیا خیلی می ترسم
That they
که آنها
Will take it all away
همه چیز را خواهند گرفت
Now in this silence
حالا توی این سکوت
I watch as my life
 می بینم که زندگیم
Fades away
داره نابود میشه


>> | نظر