تبلیغات
Depressive Doom Metal - Uaral - La escritura y el alarido
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Uaral - La escritura y el alarido


یکی دیگه از شاهکارهای Uaral ، یه زمانی آهنگ بکگراند وبلاگ این بود، یکی از بچه ها پرسیده بود که برا کیه :)
لیریک این رو هم پیدا نکردم که ترجمه کنم، اگه گیر آوردم میزارم براتون


Uaral - La escritura y el alarido


دانلود

دانلود


>> | نظر