تبلیغات
Depressive Doom Metal - چند آهنگ بی کلام
I Found, everything I want, in DoOm Metal

چند آهنگ بی کلام


دو تا دلیل داره که می خوام آهنگ های بی کلام بزارم امروز:
1 - به قدری ذهنم شلوغ پلوغه که تحمل شنیدن هیچ لیریکی رو ندارم. یعنی دوس دارم آهنگ خالی باشه تا ذهنم هر متنی رو که خودش می خواد رو آهنگ بخونه برا خودش
2 - دوم اینکه راستش اصلا حوصله ترجمه کردن لیریک و اینا رو ندارم. گفتم که اصن اعصابم سر جاش نیس
برین ادامه مطلب آهنگ ها رو دانلود کنید. بد نیستن. من که خوشم میاد ازشون :)


 


Gris - La Dryde

Gris - La Dryde

Gris - La Dryde

Austre - Coma II

Austere - Coma II

Austere - Coma II

Empyrium - Der Weiher

Empyrium - Der Weiher

Empyrium - Der Weiher

Thy Light - And I Finally Reach My End

Thy Light - And I fanally reach my end

Thy Light - And I fanally reach my end


>> | نظر