تبلیغات
Depressive Doom Metal - Forest of Shadows - Open Wound
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Forest of Shadows - Open Wound


یه آهنگ دیگه از گروه فوق العاده ی Forest of Shadows. آهنگ open wound که میشه 'زخم باز' از آلبوم Departure سال 2004 این گروه هست.
لیریک و ترجمه ی اون رو هم تو ادامه ی مطلب میزارم. امیدوارم خوشتون بیاد.


Forest of Shadows - Open Wound


دانلود

دانلود
  Open Wound
زخم بازI saw the flowers die
من دیدم که گل ها مردند
grand beauty turn to dust
و زیبایی به گرد و خاک تبدیل شد
under wings of cold white death
زیر بال های مرگ سفید و سرد - منظور همان زمستان است
winter came into my sleep
زمستان به خواب من آمد
I had left myself once again
من یکبار دیگر خودم را ترک (رها) کردم
covered with grey despair
ناامیدی وجود مرا فرا گرفته
my fallen memories lay bleak and bare
خاطرات گذشته ی من تلخ و غم انگیز هستند
untold misery had awaken 
و فقر و فلاکت بی حد و حصر همه جا را فرا گرفته است

come, enlighten my dream
بیا و رویای من را روشن کن - منظور این است که من را امیدوار کن
with your forever smile
با لبخند همیشگی ات
linger here awhile
مدتی در اینجا بمان
and be with me in my sleep
و در خوابم با من باش
come, return the sun
بیا و خورشید را برگردان
for it is growing dark
برای این که این تاریکی داره همه جا رو فرا میگیره
and i am bleeding dry
from this wound 
و من به خاطر خونریزی از این زخم دارم خشک می شم

I wear the face of a dying wish
من قیافه ی یک رویای در حال مرگ را به خود گرفته ام
seeking beyond the gate of my delusion
و از مرز رویا و توهم خودم فراتر می روم
where she is dancing with the dead
جایی که اون داره با مرگ میرقصه
clad in a shroud of eternal peace 
و کفنی از صلح ابدی به تن کرده 

come, enlight my dream
بیا و رویای من را روشن کن
let your moon arise
اجازه بده ماه تو طلوع کند
save me from the fruit
مرا از میوه ها نگه دار
-به نظر من منظور همان میوه ی سیبی است که حضرت آدم خورده-
fed with sorrows dew
مرا با شبنم غم تغذیه کن
come, return from dust
بیا و از گرد و غبار برگرد
be with me for one last time
برای آخرین بار با من باش
save me from myself
من را از خودم نگه دار
or i will be dead by dawn 
وگرنه من تا سپیده دم خواهم مرد

I saw the flowers die
من دیدم که گل ها مردند
and nothing felt the same
و هیچ چیزی این حس را پیدا نکرد
-یعنی هیچ چیزی حالتی را که او داشته درک نکرده است-
under wings of cold white death
زیر بال های مرگ سفید و سرد
weary hours brought the end
ساعت های خسته کننده پایان را به ارمغان می آورد


>> | نظر