تبلیغات
Depressive Doom Metal - Happy days - Don't go
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Happy days - Don't go


Happy days یه بند بلک متال از آمریکای شمالی هس که توسط Morbid تشکیل شده. این آهنگ از آلبوم Happiness stops here سال 2009 هستش.
لیریک و ترجمه رو هم تو ادامه مطلب گذاشتم.


Happy days - Don't go


دانلود

دانلود
 


Don't go
نرو


I thought you were everything
من فک کردم تو همه چیز بودی ...
I thought you were the one
من فک کردم تو همونی هستی که من می خوام ...
But once again I'm still blind
اما یه باره دیگه من هنوز کورم
by the fake mask of life
به خاطر ماسک تقلبی زندگی
Again I fell for its trap
دوباره من در دام آن افتادم
Again I fell for its lies
و دوباره اسیر دروغ هایش شدم...
And now you are leaving
و حالا تو داری منو ترک می کنی
And I am begging you to stay
و من خواهش می کنم که بمونی ...
What we had was something special
چیزی که ما داشتیم ، چیزه خاصی بود
What's going on, it's getting hard
الان داره چه اتفاقی میوفته، داره سخت میشه
to breathe. I'm torn open
که نفس بکشم. من نابود شدم
I am on my knees, asking you
من زانو زده ام و از تو خواهش می کنم
to stay and not leave
که بمونی و نری
Please, don't go
لطفا نرو
please, don't go
لطفا نرو


>> | نظر