تبلیغات
Depressive Doom Metal - Thy Light - In my last mourning
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Thy Light - In my last mourning


این آهنگ رو خیلی دوس دارم. داره قشنگ وضعیت الان منو توصیف می کنه! خیلی دوس دارم یه همچین ماجرایی برام اتفاق بیفته. قبلا هم یه آهنگ از این بند گذاشته بودم. آهنگش از نظر من که فوقالعادس. البته متن آهنگ هم خیلی خوبه. بهتره برین تو ادامه مطلب و لیریک رو ببینین


Thy Light - In my last mourning


دانلود

دانلود
 


In my last mournig
در آخرین عزاداری منThe clock's hands fold, i feel pulsing in my chest all the agony of one more day, in this world of darkness. 
عقربه های ساعت ایستاده اند، من در سینه ام، ضربان تمام عذاب یک روز بیشتر ماندن در این دنیای تاریک را احساس می کنم

Through my nostrils, runs the smell of my own death printed on the grey sunday sky.
بوی مرگم، از سوراخ های بینی ام خارج می شود و در آسمان خاکستری روز یکشنبه نقش می بندد

I kill myself, take my life...
... من خودم رو کشتم، زندگی خودم رو گرفتم

In my last mourning i realize, i've always been the nothing i feared becoming...
در آخرین عزاداریم فهمیدم، من همیشه چیزی بودم که از تبدیل شدن به آن می ترسیدم>> | نظر