تبلیغات
Depressive Doom Metal - Isolation - From Nowhere .... To Nowhere
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Isolation - From Nowhere .... To Nowhere


دو تا آهنگ از بند Isolation به نام های From Nowhere  که میشه از هیچ کجا ، و To Nowhere که میشه به هیچ کجا! این بند از اون بندایی که خیلی ناشناسن. من حتی تو last.fm هم پیداشون نکردم. نمی دونم چرا. یکم عجیبه که تو last.fm نیستن. به هر حال، من که از این دو تا آهنگ خوشم اومد. این آهنگ ها از آلبوم Bleak سال 2008 هست که با همکاری Austere رکورد شده. امیدوارم لذت ببرید!
اول باید به آهنگ From Nowhere گوش بدید. بعد از اون نوبت به آهنگ دومی میرسه! آهنگ اول فقط آهنگه و چیزی توش خونده نمی شه ولی لیریک و ترجمه ی آهنگ دوم رو تو ادامه ی مطلب گذاشتم.


Isolation - From Nowhere .... To Nowhere
 


From Nowhere

From Nowhere

From Nowhere

To Nowhere

To Nowhere

To NowhereTo Nowhere ...
... به هیچ کجاyears passed by
سال ها گذشتند
faster than the blink of an eye
سریعتر از یک چشم بر هم زدن
feelings came, feelings went
احساسات آمدند و رفتند
I suppose it's alright in the end
گمان می کنم به آخرش رسیده
on the path of misery
در مسیر بدبختی
I am a well-skilled wanderer
من سرگردانی ماهر هستم
striding sore and havenless
درد های بزرگ و بی پناهی
yet longing for your shelter
هنوز هم مشتاق پناهگاهت هستی؟
the halo of life
هاله ای از زندگی
bitterness won't graw this love
تلخی، این عشق را نمی پروراند
the shadows from a setting sun
سایه های یک خورشید در حال غروب
guide me on my way
مرا در راهم راهنمایی می کنند>> | نظر