تبلیغات
Depressive Doom Metal - Nortt - Glemt
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Nortt - Glemt


بازم یه آهنگ دیگه از Nortt که از آلبوم Godsforlant سال 2004 می باشد. راستش آهنگ خیلی سنگینه و صدای خش خشی که تا آخر آهنگ همراهیت می کنه به نظر من فوقالعادس. خیلی ها از جمله مامانم میگن که آخه بچه، اینا چیه که گوش میدی. ولی خوب من که خوشم میاد، مطمئنم شما هم اگه بدون تعصب و با تمام وجود گوش بدین خوشتون میاد. اخه اصلا این متن ها رو به روش دیگه ای نمیشه خوند.


Nortt - Glemt


دانلود

دانلود

 

Glemt

فراموشی


 Tidens gang... hedengang
گذر زمان ... مرگ

I dødens favn
در آغوش مرگ

Glemt er liv og navn
زندگی و نامتان را فراموش خواهید کرد

Før eller siden
دیر یا زود

Glemt af selve tiden
با گذر زمان خودش فراموش خواهد شد


Naar lyset ikke er mere
هنگامی که دیگر نوری نیست

Kun mørket ser
همه جا تاریکی است

Til evig tid er øjne sorte
دیدگانتان تا ابد سیاه خواهند بود

Begravet død og borte
شما مرده اید و فراموش شده ایدI dødens favn
در آغوش مرگ

Glemt er liv og navn
زندگی و نامتان را فراموش خواهید کرد

Før eller siden
دیر یا زود

Glemt af selve tiden
با گذر زمان خودش فراموش خواهد شدStenen bevidner fortiden
این سنگ شاهد گذشته ها بوده

Tavs lige siden
و تا کنون ساکت و خاموش

I graven ligger gemt
در قبرش پنهان شده بود

Af alt og alle glemt
چون همه آن را فراموش کرده بودند


Tidens gang... hedengang
گذر زمان ... مرگ
>> | نظر