تبلیغات
Depressive Doom Metal - Empyrium - Mourners
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Empyrium - Mourners


فکر نکنم راک و متال بازی باشه که تا حالا اسم Empyrium رو نشنیده باشه. گروه آلمانی که کاراشونو دوس دارم. این آهنگی رو هم که گذاشتم از آلبوم Retrospective هست. آهنگش غمه خاصی رو داره. مخصوصا اولین باری که وکالر شروع می کنه به خوندن. خش صداس عالیه.
لیریک و ترجمه هم تو ادامه مطلب گذاشتم.


Empyrium - Mourners


دانلود

دانلود
 


Mourners
عزادارانMeagre trees in the shrouds,
درختان انگشت شمار در کفن
as old as the stones....
به قدمت سنگواره ها
Mourners of abandoned love,
عزاداران عشق ترک شده
forever their woes shall grow silent.
ناله های آنان برای همیشه باعث سکوت خواهد بود

O how many times may the moon has shone
اوه، چند بار ماه می تواند بدرخشد
reflected in these black lakes?
و در این دریاچه ی سیاه بازتاب داشته باشد؟
Should it be that we can hear,
باید طوری باشد که ما بتوانیم بشنویم
the woes of those who ceased their lifes
گلایه های کسانی که از رندگیشان دست کشیدند

O so old they are...
اوه، آنها خیلی پیرند
they bare the never ending grief...
آنها غم و اندوه بی پایان را آشکار می سازند
Age-old miserability
یک عمر بدبختی را
Ancient bitter beauty 
زیبایی تلخ باستانی را

Lost is the hope of those,
گم شدن امید آنهاست
who walk the moors with pain in heart.
آنهایی که در بیابان های دردناک دلشان قدم می زنند
..and all joy it sinks,
تمام لذتشان غرق شدن است
burried deep, forever presumed dead.
عمیقا دفن شوند و برای همیشه بمیرند

O so old they are...
اوه، آنها خیلی پیرند
they bare the never ending grief...
آنها غم و اندوه بی پایان را آشکار می سازند
Age - old miserability,
عمری بدبختی
a bitter beauty thrilling me
زیبایی تلخ مرا به لرزه و هیجان می آورد


>> | نظر