تبلیغات
Depressive Doom Metal - Anathema - Lost Control
I Found, everything I want, in DoOm Metal

Anathema - Lost Control


یه آهنگ دیگه از Anathema. آلبوم Alternative 4 که برا سال 1998 هست. این گروه لیورپولی خیلی آهنگ های خوبی داره. آخه خداییش گوش بدین ببینین چی میگه! چقدر ناراحنه! زندگی مثله من به اونم خیانت کرده! آخرش منم مثل اون یه روز کنترلمو از دست می دم!
لیریکشم ادامه مطلب گذاشتم.


Anathema - Lost Control


دانلود

دانلود
 

Lost Control
از دست دادن کنترل


Life has betrayed me once again,
زندگی یکبار دیگه به من خیانت کرد
I accept some things will never change.
قبول دارم که بعضی چیزا هرگز تغییر نمی کنن
I've let your tiny minds magnify my agony,
اجازه دادم افکار حقیر تو من رو عذاب بدن
and it's left me with a chem'cal dependency for sanity.
و برای اینکه دیوونه نشم به داروهای شیمیایی وابسته شدم

Yes, I am falling... how much longer till I hit the ground?
آره، من دارم می افتم ... چقدر دیگه مونده تا به زمین بخورم؟
I can't tell you why I'm breaking down.
نمی تونم بهت بگم چرا دارم میشکنم
Do you wonder why I prefer to be alone?
تعجب می کنی از اینکه ترجیح می دم تنها باشم؟
Have I really lost control?
آیا من واقعا کنترلمو از دست دادم؟

I'm coming to an end,
من دارم به تهش می رسم
I've realised what I could have been.
میدونم که می تونستم چطور باشم
I can't sleep so I take a breath and hide behind my bravest mask,
نمی تونم بخوابم، پس نفس عمیقی می کشم و پشت شجاعترین نقابم پنهان میشم
I admit I've lost control.
قبول دارم که کنترلمو از دست دادم
I've lost control
کنترلمو از دست دادم


>> | نظر